فهرست کالا و اقلام ضروری درصورت همه‌گیر شدن کرونا در آلمان20200229174130

فهرست کالا و اقلام ضروری درصورت همه‌گیر شدن کرونا در آلمان

اداره فدرال امدادرسانی  بلایای طبیعی در آلمان با انتشار فهرستی از اقلام مورد نیاز در شرایط بحرانی ، به شهروندان این کشور توصیه کرده دستکم برای مص...