ظرفیت گزینش 2017 استان انتاریو تکمیل شد20181231202756

ظرفیت گزینش 2017 استان انتاریو تکمیل شد

برنامه مهاجرتی انتخابی استان انتاریو (OINP)، یکی از برنامه های انتخابی استانی کانادا می باشد که قبل از  پایان سال سهمیه گزینش 2017 آن تکمیل شده است اع...