ویزای جستجوی کار در اتریش20200325164332

ویزای جستجوی کار در اتریش

ویزای جستجوی کار بمدت ۶ ماه در اتریش به ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز احتیاج دارید ، که پس از موافقت اصولی اداره کار اتریش برای ۶ ماه به منظور پیدا کردن کار...