ممنوعیتهای جدید در ورود به آمریکا20200319161428

ممنوعیتهای جدید در ورود به آمریکا

دونالد ترامپ ورود افرادی که در ۱۴ روز مانده به پروازشان به آمریکا در یکی از کشورهای زیر بوده باشند رابه آمریکا از نیمه شب جمعه (۱۳‌ March) ممنوع اعلام...