تاثیر پاندمی کرونا بر روی اعلام نتایج لاتاری ۲۰۲۱ آمریکا ??20200508152652