تغییرات برنامه سرمایه گذاری کبک20181231202027

تغییرات برنامه سرمایه گذاری کبک

 دریافت اقامت دائم کانادا از طریق برنامه سرمایه گذاری استان کبک که یکی از پر طرفدار ترین برنامه های مهاجرتی کانادا محسوب می شود و از جمله دلایل این اس...