یک توصیه به دوستانی که قصد دارند در دانشگاه های کانادا تحصیل کنند20181231202244

یک توصیه به دوستانی که قصد دارند در دانشگاه های کانادا تحصیل کنند

 همانطور که قبلا راجع به آن بسیار صحبت کرده ایم، یکی از مسیرهایی که به اخذ اقامت منجر میشود دانشجویی است روشهای متداولی برای اخذ اقامت پس از فارغ التح...