⁠⁣ویزای کار پرستاری ??????????

✅ پرستاری یکی از کلیدی ترین شغلها در نظام پزشکی است و پرستاران از جایگاه ویژه ای در این کشور برخوردارند.

? ساعات کاری پرستاران

❎ ساعات کاری پرستاران در ، 5 روز در هفته و به سه شیفت تقسیم می گردد ( ممکن است در هر کشور مقداری متفاوت باشد ) ?

? شیفت صبحگاهی ? از ساعت 6 صبح تا 14:30
? شیفت عصرگاهی ? از ساعت 14 تا 22
? شیفت شبانگاهی ?از ساعت 21:30 تا 6:30

♨️ حقوق ماهیانه پرستاران ( مثال در آلمان است ) ?

❎ حقوق ماهیانه پرستاران همچون سایر مشاغل در نظام درمانی متغیر است. طیف دستمزد از حدود 2500 یورو (در آغاز کار) در ماه آغاز می گردد و به حدود 6400 یورو در ماه ختم می گردد.

? آن دسته از پرستارانی که در روزهای تعطیل کار می کنند، حقوق اضافه می گیرند.

⭕️ کشورهایی که برای ویزای کار پرستاری در حال حاضر میتوان اقدام نمود ?

#آلمان ??
#سوئد ??
#دانمارک ??
#کانادا ??
#استرالیا ??

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment