گام های اساسی برای موفقیت شغلی در کانادا ??

✅ کانادا برای مهاجران یک فرهنگ جدید است و باید خود را با آن هماهنگ کنید و اینکه گام هایی برای یاد گیری نحوه کار در کانادا بردارید.

1️⃣ فرهنگ شرکت خود را بشناسید

? زمانی که برای مصاحبه کاری وارد یک شرکت ‌می شوید،متوجه میشوید که کارمندان چگونه لباس پوشیده اند و چطور رفتار می کنند.

2️⃣ نیازها و اهداف مدیر خود را درک کنید

? یاد بگیرید که مدیر شما چه انتظاراتی از شما دارد و از اهداف و انتظارات مدیرتان آگاهی داشته باشید.

3️⃣ درباره سبک های ارتباطی کاری در کانادا اطلاعات کسب کنید

? بسیار مهم است که یاد بگیرید کانادایی ها چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند تا از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود.همچنین مردم کانادا بسیار برای زمان اهمیت قائل هستند.

4️⃣ ابتکار عمل نشان دهید

?مدیران انتظار دارند که شما ابتکار عمل و خلاقیت داشته باشید و راه حلی برای مشکلات پیدا کنید.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment