کالج و یا دانشگاهی که در کانادا ?? قصد دارید از آن پذیرش بگیرید معتبر هست یا خیر ⁉️

✅ مواردی که حتما باید مد نظر داشته باشید ?

1️⃣ کالج دارای رشته هایی باشد که پس از تحصیل بتوانید ویزای کار دریافت کنید.

2️⃣ کالج دارای شماره DLI باشد.

? حتما هر دو مورد را چک کنید .

? رشته ای که در آن تحصیل میکنید اگر شامل ویزای کار پس از تحصیل نباشد ، عملا خواندن آن هیچ کمکی به اخذ اقامت پس از تحصیل نمیکند ❗️

? تمامی این اطلاعات در وبسایت رسمی مهاجرت موجود است و میتوانید با مراجعه به سایت آنرا بررسی نمایید .

 

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment