چگونه با یک وکیل مهاجرت به استرالیا ?? همکاری نماییم ⁉️

✅ داشتن وکیل مهاجرت به استرالیا شانس افراد را برای مهاجرت به استرالیا افزایش میدهد ولی باید توجه داشت که حتما از یک وکیل مهاجرت به استرالیا که در سازمان مارا (MARA) ثبت شده باشد کمک گرفت.

? وکیل مهاجرت به استرالیا پس از آنکه در سازمان مارا عضو شود یک شماره دریافت نموده و از طریق سایت mara.gov.au میتوان به مشخصات وکیل مهاجرت به استرالیا و دفاتری که با ایشان همکاری میکنند دسترسی داشت.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment