کدهای شغلی متقاضی برای استریم های مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان و اکسپرس اینتری ساسکاچوان

و اکسپرس اینتری ساسکاچوان (OID) کدهای شغلی متقاضی برای استریم های مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان

جدیدترین لیست مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان از تاریخ 4 ژانویه 2018

کد شغلی عنوان نظام مند

0211   مدیران مهندسی بله

2131   مهندسین عمران بله

2132  مهندسین مکانیک بله

2133   مهندسین برق الکتریک و الکترونیک بله

2141 مهندسین صنایع و جات بله

2147 مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسین و طراحان نرم افزار) بله

2151  معماران بله

2154  زمین شناسان بله

2173 مهندسین و طراحان نرم افزار بله

2175  طراحان و برنامه نویسان وب بله

4151 روانشناسان بله

4212 کارمندان خدمات اجتماعی بله

4214 مربیان و دستیاران کودک بله

3211 تکنسین های آزمایشگاه پزشکی بله

3216 سونوگرافر های پزشکی بله

0423 مدیران خدمات اجتماعی و اصلاحی خیر

1122 مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت کسب و کار خیر

2212 تکنسین های زمین شناسی و معدنی خیر

2121 زیست شناسان و دانشمندان مرتبط خیر

2123 مشاوران و متخصصان کشاورزی خیر

2225 تکنسین ها و متخصصان تزیین مناظر و باغبانی خیر

2242 تکنسین های خدمات برقی (تجهیزات و لوازم برقی خانه و صنعتی)خیر

2243 تکنسین ها و مکانیک های ابزار صنعتی خیر

6331 قصابان بله (اکسپرس اینتری)

7231  مکانیک ها  بله (اکسپرس اینتری)

7272 کابینت سازان بله (اکسپرس اینتری)

7311 مکانیک های صنعتی بله (اکسپرس اینتری)

7312 مکانیک تجهیزات سنگین بله (اکسپرس اینتری)

7321 تکنسین های خدمات خودرو، مکانیک های کامیون و اتوبوس بله (اکسپرس اینتری)

7322 تعمیر کاران خودرو بله (اکسپرس اینتری)

7237 جوشکاران بله (اکسپرس اینتری)

0811 مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری خیر

0821 مدیران کشاورزی خیر

0911 مدیران تولید و کارخانه خیر

0912مدیران کارخانه جات توزیع برق و گاز و …

کلمات کلیدی: ساسکاچوان,اکسپرس اینتری ساسکاچوان,کانادا,اسکیل ورکر کانادا

Add Comment