ویزای جستجوی کار در اتریش

ویزای جستجوی کار بمدت ۶ ماه در اتریش به ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز احتیاج دارید ، که پس از موافقت اصولی اداره کار اتریش برای ۶ ماه به منظور پیدا کردن کار وارد خاک اتریش میشوید ، پس از یافتن کار و بستن قرارداد با کارفرما مدارک شما برای صدور اجازه کار به اداره کار مربوطه ارجاع داده میشود و پس از موافقت قانونی ، کارت اقامت شما (Red-White-Red Card ) صادر گردیده و حال شما میتوانید به اتریش رفته و خانواده را هم همراه خود ببرید.

شرایط امتیاز بندی برای اخذویزای کاراتریش :

سن

20 تا 35 سال تمام 20 امتیاز
35 تا 40 سال تمام 15 امتیاز
40 تا 45 سال تمام 10امتیاز

مدارک تحصیلی

کارشناسی وکارشناسی ارشد 20 امتیاز
دکترا 40 امتیاز
رشته های فنی ومهندسی،کامپیوتر 30 امتیاز
کارشناسی یا کارشناسی ارشدازدانشگاه های اتریش 10 امتیاز
داشتن کارهای تحقیقاتی وثبت اختراع 20 امتیاز

مدرک زبان

داشتن مدرک زبان آلمانی یاانگلیسی بصورت مبتدی یاپیشرفته 5 تا 10 امتیاز ⁣

سابقه کاری

سوابق کاری به ازای هرسال 2 امتیاز(حداکثر 20 امتیاز)

اگر حداقل شش ماه سابقه کاردرکشور اتریش داشته باشید 10 امتیاز

Add Comment