نیروهای کار خارجی در کانادا ?? از دادن بیومتریک معاف شدند.

✅ اداره مهاجرت کانادا IRCC به منظور کمک به مهاجران تازه وارد به کانادا، در طول همه گیری ویروس کرونا درخواست‌ها را منعطف‌تر بررسی می‌کند.

? اداره مهاجرت کانادا IRCC دیروز اعلام کرد که اقدام به اتخاذ یک سیاست موقت در مورد نیروهای کار موقت خارجی کرد.

? بدین صورت که انجام تست‌های بیومتریک قبل از رسیدن به کانادا در صورتی که مراکز جمع‌آوری بیومتریک نزدیک به آنها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا بسته باشد، لازم نیست.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment