ظرفیت گزینش 2017 استان انتاریو تکمیل شد

ظرفیت گزینش 2017 استان انتاریو تکمیل شد

برنامه مهاجرتی انتخابی استان انتاریو (OINP)، یکی از برنامه های انتخابی استانی کانادا می باشد که قبل از  پایان سال سهمیه گزینش 2017 آن تکمیل شده است

اعلام ظرفیت برای برنامه OINP که حدود 10 زیر برنامه مهاجرتی دارد، سال 2017 را به یکی از پرکارترین سال ها برای این برنامه

تبدیل کرد. استان های پرجمعیت کانادا برای هر سال 6000 منتخب در نظر گرفتند و این برنامه در 22 نوامبر 2017 اعلام کرد که

ظرفیت مورد نظر تکمیل شده است

این برنامه همچنین اظهار داشت که تمامی درخواست های ارسال شده که پرداختشان را هم انجام داده اند، مورد بررسی قرار

خواهند گرفت. متقاضیان منتخب گواهینامه استانی خود را در اوایل سال 2018 دریافت خواهند کرد

همچنین در طی سال گذشته شاهد چندین بار بازگشایی برنامه اننتخابی استانی برای فارغ الحصیلان بین المللی کارشناسی ارشد و

دکترا بوده ایم. هر دو برنامه به دانشجویان بین المللی که مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترا خود را در استان انتاریو گرفته اند،

اجازه زندگی و کار دائم در این استان را می دهد. متقاضیانی که پیشنهاد کاری ندارند هم می توانند برای این برنامه اقدام نمایند

تغییرات حاصله در برنامه کارآفرینی، نشان می دهد که حداقل سطح زبان مورد نیاز کاهش یافته است و متقاضیان امتیاز اضافی

برای نامه علاقمندی خود دریافت می کنند اگر تمایل به ایجاد و یا خرید بیزینس در استان انتاریو و خارج از محدوده تورنتو بزرگ

باشد

سال آینده

انتاریو به احتمال زیاد از ظرفیت بیشتری برای سال 2018 تحت برنامه مهاجرتی چند ساله دولت فدرال که در اوایل نوامبر اعلام

گردید، بهره خواهد برد. در سال 2017، هدف برنامه انتخابی استان ها در کانادا در حدود 51000 نفر بوده است که در سال 2018

به 55000 نفر افزایش خواهد یافت. برنامه دولت فدرال حاکی از افزایش ظرفیت 32 درصدی برنامه های استانی بین سال 2017 تا

2020 می باشد

کلمات کلیدی: انتاریو,کانادا,استان انتاریو,اسکیل ورکر