صدور ویزای مهاجرتی کانادا ?? کاهش یافت ❗️

✅ صدور ویزای مهاجرتی کانادا در ماه مارس ۲۰۲۰ در مقایسه با ماه فوریه حدود ۲۶ درصد کاهش یافت. آمار تازه منتشر شده توسط وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا نشان می‌دهد که همه گیری ویروس کرونا تأثیر فوری بر روی سیستم مهاجرتی کانادا گذاشته است.

? میزان مهاجرت بین ماه‌های مارس و فوریه سال جاری میلادی، در تمام استان‌های کانادا به طور تقریبی حدود ۳۰ درصد کاهش از خود نشان داده است. البته دو استان نیو برانزویک و آلبرتا به ترتیب با صفر و ۸ درصد شاهد کمترین میزان کاهش در این زمینه بودند.

? علیرغم اقدامات انجام شده در برابر همه گیری ویروس کرونا، کشور کانادا به بررسی درخواست‌های ویزای اقامت دایم و ویزاهای موقت ادامه داده است. وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا همچنان قرعه کشی‌های سیستم ورود فوری را انجام می‌دهد. حتی با شروع محدودیت‌های مسافرتی در مرزهای کانادا، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون دعوتنامه‌های بیشتری برای ارایه تقاضانامه‌های اقامت دایم برای کاندیداهای سیستم ورود فوری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صادر شده است.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment