دلایل رجکت ویزای کانادا ??

1️⃣ ارائه نامه تمکن مالی نامناسب

 معمولاً باید هزینه یک سال تحصیل و زندگی خود در کانادا را از طریق پرینت گردش حساب ارائه کنید.

2️⃣ عدم وابستگی خانوادگی و مالی به کشور خود

 داشتن همسر، فرزند و یا والدین پیر از شواهدی است که نشان می دهد شما دارای وابستگی عاطفی هستید.

3️⃣ تاریخچه سفر

 معمولاً کسانی که سفرهای بیشتری به دیگر کشورهای دنیا داشته اند شانس بیشتری دارند.

4️⃣ دروغ گفتن در پرونده یا کتمان واقعیت

 در صورت جعل مدارک،نه تنها ویزای شما ریجکت خواهد شد بلکه به مدت ۵ سال نیز حق ورود به کانادا را نخواهید داشت.

5️⃣ گپ تحصیلی

 این افراد برای بالا بردن شانس دریافت ویزا باید این مدت را از راه هایی مانند ارائه گواهی کار توجیه کنند.

Add Comment