خبر ویژه ? ابلاغ عوارض خروج از کشور در سال۹۹

✅ عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور به غیر از سفرهای زیارتی، ۲۶۴ هزار تومان در نظر گرفته‌ شده است.

? برای سفر دوم این هزینه ۵۰% درصد اضافه می‌شود و به مبلغ ۳۹۶ هزارتومان می‌رسد.

? برای سفرهای سوم و بیشتر از آن نسبت به سفر اول ۱۰۰% درصد افزایش می‌یابد و به مبلغ ۵۲۸ هزارتومان می‌رسد.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment