خبر مهم در مورد آزمونهای بین المللی زبان

✅ آزمون آیلتس در بیش از ۷۰ درصد مراکز برگزاری در کانادا کنسل شده است.

✅ همچنین آزمون سلپیپ نیز ۱۸ مارچ تا ۱۷ اپریل در سرتاسر کانادا و آمریکا کنسل شده است .

? در صورت ادامه این موضوع در کانادا باید شاهد افت شدید حداقل امتیاز اکسپرس انتری باشیم زیرا بیش از ۵۰ % از متقاضیانی ITA دریافت میکنند افراد داخل خاک هستند.

? اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید بهترین فرصت است .

Add Comment