خبر محدودیتهای جدید در استرالیا ??

? محدودیت بسیار سختگیرانه برای شهروندان استرالیایی  که به کشور خود باز می گردند بمنظور کنترل شیوع ویروس کرونا

✅ اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام نمود از نیمه شب شنبه ، تمامی استرالیایی هایی که وارد مرزهای این کشور می شوند ، در همان شهر محل ورود در هتل یا محل اقامت دیگری بمدت دو هفته قرنطینه می گردند.

? وی تاکید نمود محل قرنطینه، شهر ورودی می باشد نه شهر محل سکونت

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment