خبر فوری ? دراو شماره ١۴٣ و ١۴۴ اکسپرس انتری کانادا ??

✅ در چند روز گذشته ، دارو شماره ١۴٣ و ١۴۴ برنامه اکسپرس انتری فدرال انجام شد . این دراوها مخصوص برنامه تجربه کار کانادایی بودند .

? دارو شماره ١۴٣ در تاریخ ۱۵ اوریل ۲۰۲۰

? مینیمم امتیاز دعوت شده ? ٨٠٨
?تعداد دعوت نامه ? ١١٨

? دارو شماره ١۴۴ در تاریخ ۱۶ اوریل ‍‍ ۲۰۲۰

? مینیمم امتیاز دعوت شده ? ۴۵۵
?تعداد دعوت نامه ?٣٧٨٢

 

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment