جرایم کیفری و ممنوعیت ورود به کانادا

جرایم کیفری و ممنوعیت ورود به کانادا

جرایم کیفری و ممنوعیت ورود به کانادا

 این یک واقعیت است که سوء پیشینه افراد همواره در طول زندگی آنان تاثیر گذار است، متاسفانه گاهی خواسته یا ناخواسته

سختی های زندگی و یا بد شانسی گریبان گیر سرنوشت برخی افراد می شود که این  منجر به داشتن سوء پیشینه برای آنان خواهد

شد. برخی هم اکنون گذشته تلخ را پشت سر گذاشته و مسیر موفقیت را طی می کنند، ولی تاریخچه گذشته کماکان در مرزهای

ورودی یک کشور دیگر بدون توجه به موقعیت اجتماعی فعلی هنوز با وجود گذشت زمان به عنوان یک فاکتور امنیتی محسوب می

گردد

بدین دلیل زمانی که افراد خارجی می خواهند به کانادا بیایند، متاسفانه این سوپیشینه می تواند مانع ورود آنان شود. در واقع،

سابقه کیفری گذشته می تواند در پذیرش آنان هنگام بررسی درخواست ورود و یا مهاجر تاثیر منفی بگذارد.

سوابق کیفری و جنایی همیشه با گذشت زمان پاک نمی شوند. بر اساس قوانین کانادا تنها پس از گذشت 10 سال گذراندن

جریمه مقرر شده توسط دادگاه تنها در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری نشده باشد، می تواند در صورت ارائه پاک بودن از

هر گونه سوء سابقه از گذشته شخص پاک شود

این افراد تنها در صورت تکمیل فرم  Criminal rehabitation در صورتی که مدت 10 سال از پایان دوره مجازات و عدم ارتکاب

به هیچ جرم دیگری که در خارج از کانادا مرتکب شده اند ، گذشته باشد، می توانند درخواست حذف سوء پیشینه را از تاریخچه

عملکرد خود نمایند و تنها در صورت تایید افسر مهاجرت درخواست ورود و یا اقامت آنان می تواند توسط مسئولین اداره مهاجرت و

پلیس مرزی کانادا مورد ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است که افرادی که دارای چندین جرم کیفری هستند، هرگز حتی در

صورت درخواست به پاک سازی سوء پیشینه قادر به درخواست مهاجرت و یا ورود به کانادا نخواهند بود و درخواست آنان با رد

تقاضا مواجه خواهد گشت

تصمیم گیری افسر مهاجرت و یا افسر مرز می تواند تنها بدین دلیل باشد که وی اعتقاد دارد ورود متقاضی موجب به خطر

انداختن امنیت شهروندان کانادایی خواهد شد. نتیجتا حتی با داشتن جرایم سبک هنوز از ورود فرد به کشور جلو گیری می شود.

در برخی از موارد با وجود اینکه متقاضی بر اساس قانون واجد شرایط تکمیل فرم و اثبات عدم ارتکاب به جرم در طی 10 سال پس

از گذراندن جریمه مقرر شده توسط دادگاه است ولی هنوز افسران مهاجرت و یا افسران مرزی به علت داشتن قدرت تصمیم گیری

می توانند مانع ورود شخص به مرزهای کانادا و یا حتی پذیرش درخواست مهاجرت این افراد شوند. در این گونه موارد قانون اجازه

اعتراض به درخواست افسران مهاجرت و مرزی را به متقاضی از طریق وکیل و یا مشاور رسمی را می دهد

وکیل و یا مشاور رسمی  مهاجرت با ارائه نامه توضیحی اعتراض خود را بر اساس قانون از طرف موکل خود ارائه و تصمیم گیری

افسر مهاجرت را مورد سؤال قرار می دهد

کلمات کلیدی: وکیل و یا مشاور رسمی مهاجرت,ورود به کانادا,مهاجرت به کانادا

Add Comment