تمدید تمامی مجوز های تحصیل در کبک ????

✅ اداره مهاجرت کبک اعلام کرد تمامی مجوز های تحصیل صادر شده توسط این اداره مهاجرت که اعتبار انها از ٣٠ آپریل ٢٠٢٠ به اتمام رسیده است به طور اتوماتیک تا ٣١ دسامبر ٢٠٢٠ تمدید میگردند. قابل توجه اینکه این اطلاعیه تنها شامل دانشجویان و دانش آموزانی میشود که تا تاریخ ٣٠ آپریل مجوز کبک آنان منقضی نشده باشد.

? بدین ترتیب این دانشجویان برای تمدید مجوز تحصیل خود دیگر مجبور به اخذ تمدید مجوز تحصیل در کبک قبل از ارسال درخواست به دولت فدرال نمی باشند.
نتیجتا بار درخواست و پرداخت هزینه تمدید مجوز کبک از دوش این دانشجویان برداشته شد.

? دانشجویان خارجی که تا ٣١ دسامبر ٢٠٢٠ فارغ التحصیل نمی شوند و یا میخواهند در یک برنامه تحصیلی دیگری تحصیل کنند بنابراین هنوز ملزم به ارسال درخواست تمدید مجوز کبک برای دوره باقی مانده تحصیل خود میباشند. توصیه میگردد حداقل سه ماه قبل از انقضای مجوز نسبت به ارسال درخواست تمدید اقدام گردد.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment