تمدید آنلاین مجوزهای کاری و تحصیلی و توریستی در کانادا ??

✅ به دنبال اقدامات اخیر دولت کانادا به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا، دارندگان ویزا های موقت دیگر نمی توانند با مراجعه به دفاتر پلیس مرزهای زمینی برای اخذ و یا تمدید مجوزهای کاری، تحصیلی و یا ویزیتوری و یا حتی لندینگ اقدام کنند.

? این روش که اصطلاحا Flag poling نامیده میشود یکی از سریعترین روشهای تمدید و یا تجدید مجوزهای موقت صادر شده و یا حتی اخذ مجوزهای تحصیلی و کاری برای افراد واجد شرایط میباشد.تسریع درصدور ویزا از این طریق در مقایسه با روش های آنلاین سبب شده است که این روش به یکی از مناسبترین گزینه ها برای بسیار از متقاضیانی که در کانادا حضور دارند، تبدیل شود.

? بنابراین ممنوعیت مراجعه به مرزهای زمینی میتواند برای بسیاری از متقاضیان دشواری های زیادی را بوجود آورد.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment