تفاوت آزمون آیلتس و تافل

1️⃣ تمرکز سوالات آزمون تافل بیشتر بر سوالات چند گزینه ای است ، در حالیکه آزمون آیلتس بیشتر بر سوالات تشریحی و نوشتاری مثل پر کردن جای خالی، جواب های کوتاه و نوشتن متن تاکید دارد.

2️⃣ در آزمون تافل توانایی تجزیه و تحلیل شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت اما در حالیکه در آزمون آیلتس بیشتر توانایی درک مطلب داوطلبان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3️⃣ مدت زمان آزمون آیلتس ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه است. در حالیکه مدت آزمون تافل حدود ۴ ساعت است و اگر در آزمون تافل Reading و Listening به صورت Long باشد، مدت زمان آزمون بیشتر خواهد بود.

4️⃣ آزمون تافل تنها به صورت اینترنتی برگزار می شود.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment