تبدیل ویزای تحصیلی به ویزای کار آلمان ??

✅ فارغ التحصیلان بغیر از اتحادیه اروپا در آلمان درای شرایط اشتغال قانونی هستند، آنان می توانند به اداره ملی خارجی اجازه اقامت برای مقاصد شغلی بروند.

? شما بعد از فارغ التحصیل شدن در دانشگاه های آلمان، قادر خواهید اجازه اقامت 18 ماهه، برای یافتن کار درخواست کنید. در طول این 18 ماه، می توانید هر شغلی را برای حمایت از خودتان انتخاب کنید و مشغول به کار شوید. حتی فقط اگر یک پیشنهاد شغلی برای اشتغال نیمه وقت داشته باشید، میتوانید اقامت کشور آلمان را بگیرید.

? برای رسیدن به نتیجه بهتر, طبعاً تسلط به زبان آلمانی نیاز است.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment