به روز رسانی مجدد مقررات ورود مسافرین به کانادا ?? توسط دولت

✅ بدنبال عدم صدور مجوز ورود برای بسیاری از مسافرینی که به کانادا وارد میشوند به منظور شفاف سازی استثناهای اعلام شده در پذیرش مسافرین دولت کانادا مجددا قوانین ممنوعیت سفر و پذیرش مسافرین را به روز رسانی نمود.

? مسافران خارجی که در لیست استثناء های اعلام شده با داشتن اقامتهای دائم و یا موقت وارد مرزهای کانادا میگردند، می بایست دلیل موثقی که آنان را ملزم به سفر نموده است را به افسران مرزی ارائه دهند. صدور اجازه ورود مستقیما وابسته به تصمیم و تشخیص افسران مرزی است که مجوز ورود را برای مسافر صادر کنند و اینکه با اولین پرواز ممکن آنان را به کشور خود برگردانند.

? افراد میبایست قبل از ورود به مرزهای کانادا و در واقع قبل از پرواز نسبت به اخذ مجوز ورود اقدام نمایند. صرفا به علت اینکه دارای ویزای موقت و یا دائم کانادا هستید بدون اخذ مجوز ورود قبل از سفر به کانادا وارد نشوید.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment