بهترین زمان برای شروع مکاتبه با اساتید دانشگاه ⁉️

✅ ایمیل زدن به ‌استاد یا مکاتبه با اساتید و دانشگاه‌ها صرفاً جهت نشان دادن توانایی‌ها و ارائه‌ی رزومه‌ی شما نمی‌باشد.

? استاد می‌تواند از روی ایمیلی که از شما دریافت کرده است به‌ میزان علاقه‌مندی ، اهداف شما ، توانایی‌ها و همین طور جدیت شما پی ببرد ، بنابراین باید بدانید که مکاتبه با اساتید و دانشگاه‌ها یکی از مراحل بسیار مهم موفقیت شما در امر اپلای‌های خارجی می‌باشد.

? بهترین زمان برای شروع مکاتبه با اساتید دانشگاه برای ترم winter از فروردین ماه و برای ترم Fall از اواخر مرداد ماه می باشد.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment