افزایش هزینه های بررسی پرونده ها در کانادا⁣ ??

✅ سازمان مهاجرت کانادا در خبری اعلام کرد که از تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۲۰، هزینه های برخی از اپلیکیشنها تغییر کرده و متقاضیان‌ باید با هزینه های جدید سابمیت کنند.

? افزایش هزینه ها به صورت زیر اعمال میشود ?

1️⃣ هزینه پرونده های برنامه های بیزینسی، شامل خوداشتغالی و استارت آپ فدرال، سرمایه گذاری کبک، کارآفرینی کبک و خود اشتغالی کبک ? از 1050 به 1575 دلار

2️⃣ افزایش هزینه متقاضی اصلی پرونده های اقتصادی غیر بیزینسی مانند اسکیل ورکر? از 550 به 825 دلار

3️⃣ هزینه همسر برای تمام برنامه ها ? از 550 به 825 دلار

4️⃣ هزینه فرزندان ? از 150 به 225 دلار

5️⃣ هزینه RPRF تمام برنامه ها ? از 490 به 500 دلار

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment