ارائه اعتراض و شکایت حقوقی در صورت رد درخواست روادید به سفارت آلمان ??

✅ اطلاعات ذیل برای شما مهم خواهد بود چنانچه ?

? درخواست روادید شما رد شده باشد و
? شما با این تصمیم موافق نباشید و
? همچنان مایل به صدور روادید مورد درخواست خود باشید.

? شما می توانید از بخش روادید، رسیدگی مجدد به درخواست روادید خود را تقاضا نمایید.(توضیحات در مورد برگه ابلاغیه رد درخواست روادید دریافتی را میتوانید در اینجا ملاحظه فرمایید.)

♨️ به این امر، اعتراض (Remonstration) گفته می شود. در عین حال، شما این امکان را دارید که برعلیه این رد درخواست روادید خود شکایت حقوقی نمایید تا این مسئله توسط دادگاه بررسی گردد.

? اعتراض و شکایت حقوقی دو مقوله جدا از هم هستند. چنانچه تصمیم گرفتید که اول اعتراض نمایید و سفارت بر تصمیم خود مبنی بر رد درخواست روادید باقی بماند، در آن صورت یک ابلاغیه رد اعتراض دریافت خواهید نمود که به طور کامل دلایل رد درخواست در آن ذکر شده است و شما می توانید برعلیه آن نیز شکایت حقوقی نمایید.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment