اخذ اقامت آلمان ?? از طریق تحصیل

✅ برخی از افراد در کنار این که می خواهند تحصیلات خود را در یک کشور پیشرفته ی اروپایی تکمیل کنند به دنبال اخذ اقامت آن کشور نیز هستند. افرادی که می خواهند پس از پایان دوره تحصیلی خود اقامت آلمان را بگیرند باید پس از پایان دوره ی تحصیلی، کاری مرتبط با رشته ی تحصیلی در آلمان پیدا کنند.

? در ضمن افراد برای این که بتوانند کاری مرتبط با رشته ی تحصیلی خود پیدا کنند یک سال پس از فارغ التحصیل شدن خود زمان دارند؛ و پس از این مدت فرد باید کاری مرتبط با رشته تحصیلی خود و همچنین یک قرارداد کاری داشته باشد.

♨️ نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که با هر میزان حقوقی نمی توانید از طریق کار در آلمان اقامت این کشور را بگیرید؛ بلکه باید قرارداد کاری یک ساله ی شما دارای حداقل های مد نظر دولت آلمان را داشته باشد.

? در نهایت شما می توانید پس از ۵ سال، اقامت آلمان که یک کشور پیشرفته اروپایی است را دریافت کنید.

???
Telegram   : Karina_ie

Instagram : Karina_migration

Add Comment